Finansiering och kortsiktiga lösningar

Factoring är en finansieringsform där ett företag säljer sina fakturor till ett finansbolag för att få likviditet. Det finns två huvudformer av factoring: med och utan regresrätt. Vid factoring utan regresrätt tar finansbolaget över hela kreditrisken från företaget. Det innebär att om kunden inte kan betala sin faktura, så är det finansbolaget och inte det säljande företaget som får ta förlusten. Detta är den tryggaste formen av factoring för företaget, men också den dyraste. Vid factoring med regresrätt delar företaget och finansbolaget på kreditrisken. Om kunden inte kan betala, har finansbolaget rätt att kräva tillbaka pengarna från det säljande företaget. Detta är billigare för företaget, men innebär en större risk.

Fördelar för finansbolag

Det finns flera fördelar för finansbolag som erbjuder factoringtjänster. Factoring kan vara lönsamt eftersom finansbolaget tar ut en avgift eller ränta på de fakturor som köps. Dessutom slipper finansbolaget kreditpröva varje enskild kund, eftersom affären görs med det säljande företaget. Ytterligare en fördel är att finansbolaget får tillgång till information om det säljande företagets kunder och deras betalningsförmåga. Detta kan användas för att bedöma framtida affärer. Factoring fungerar också som en inkörsport för att sälja andra finansiella tjänster till företaget.

Tjänster utöver finansiering

Många finansbolag erbjuder idag fler tjänster inom factoring utöver själva finansieringen. Det kan handla om att sköta fakturering, bevaka förfallna fakturor, påminna kunder och driva in betalningar. Genom att erbjuda ett helhetsgrepp kring ett företags kundfordringar, kan finansbolaget bli en strategisk affärspartner. Det skapar möjlighet till fördjupade kundrelationer och ökad lönsamhet. Utöver detta kan finansbolaget även erbjuda rapportering kring kunders betalningsförmåga.

Factoringbranschen växer

Marknaden för factoring har vuxit de senaste åren, både i Sverige och globalt. Enligt branschorganisationen FCI omsatte den globala marknaden 2 740 miljarder euro under 2021. Det är en ökning med 17 procent jämfört med året innan. I Sverige har marknaden för fakturaköp och factoring fördubblats de senaste 10 åren. Under 2021 uppgick den till drygt 300 miljarder kronor. Factoringbranschens tillväxt drivs på av att allt fler små och medelstora företag upptäcker fördelarna med att få snabb tillgång till likviditet.

Utmaningar med factoring

Även om factoring är en växande marknad så finns det vissa utmaningar för finansbolagen. En är att factoring fortfarande är relativt okänt bland många företag. Det krävs därför ett aktivt informationsarbete för att öka kännedomen om tjänstens fördelar. En annan utmaning är att factoring ibland kan uppfattas som ett sista alternativ när banklån inte är möjliga. Finansbolagen behöver motverka den bilden och lyfta fram factoring som ett strategiskt verktyg i företagens finansieringsmix.

Framtidsutsikter

Mycket talar för att factoringmarknaden kommer att fortsätta växa framöver. Digitaliseringen underlättar processerna och allt fler företag söker smidiga sätt att finansiera sin tillväxt. Även om banklån fortfarande dominerar så ökar andelen företag som kombinerar traditionell utlåning med alternativa finansieringsformer som factoring. Det skapar goda möjligheter för finansbolag att erbjuda konkurrenskraftiga factoringtjänster. Genom att ligga i framkant med effektiva digitala processer och ett gott kundbemötande har finansbolagen inom factoring en ljus framtid. Branschens flexibilitet och förmåga att möta småföretagens behov gör den väl positionerad att dra nytta av marknadens fortsatta expansion.

Dessa kundgrupper kan vilja ansöka om lån utan UC

Dessa kundgrupper kan vilja ansöka om lån utan UC

Lån utan UC är ett begrepp som har myntats för att beskriva de låneprodukter där långivaren inte använder Upplysningscentralen vid kreditupplysningen. Dessa har ökat i popularitet de senaste åren i Sverige. Anledningen är enkel: de attraherar en mängd olika kundgrupper av olika skäl. Här belyser vi några av de grupper som kan vara intresserade av att ansöka om ett sådant.

5 kundgrupper som kan vara intresserade av att ta lån utan UC

Några av de kundgrupper som oftare än andra är intresserade att ta lån utan UC är:

 • Kunder med befintliga lån. Individer med ett eller flera befintliga lån kan vara intresserade av att låna pengar utan att Upplysningscentralen kopplas in vid kreditupplysningen. Om du har flera förfrågningar hos UC kan dessa påverka din kreditvärdighet negativt. Att ansöka om lån hos aktörer som använder andra kreditupplysningsföretag kan därmed vara mer fördelaktigt för dig om du stämmer in på denna beskrivning.
 • Personer med betalningsanmärkningar. Lån utan UC kan vara attraktiva för personer med betalningsanmärkningar. Dessa lån kan vara lättare att kvalificera sig för eftersom de ofta tar hänsyn till en större uppsättning kreditdata. Detta snarare än att bara förlita sig på traditionella kreditrapporter.
 • Företagare och frilansare. Företagare och frilansare kan ha oregelbundna inkomster, vilket kan göra det svårt att få traditionella lån. Långivare som inte använder Upplysningscentralen kan vara mer flexibla i sin bedömning av kreditvärdighet och kan därför vara ett bra alternativ för dessa individer.
 • Kunder som värdesätter sekretess. För vissa individer kan sekretess vara en faktor när man väljer en långivare. De lån där andra kreditupplysningsföretag används kan vara mer diskreta eftersom de inte innebär en kreditkontroll via UC, vilken kan ses av andra banker och finansiella institutioner.
 • Yngre låntagare. Yngre låntagare eller de med begränsad kredithistorik kan ha svårt att få godkänt traditionella lån. Vissa långivare som inte använder UC kan använda alternativa metoder för att bedöma kreditvärdighet, vilket kan hjälpa yngre låntagare att få tillgång till de lån de behöver.

Med detta sagt bör du inte fatta beslutet lättvindigt. Du bör alltid försäkra dig om att du kan betala tillbaka de lånade pengarna innan du skickar in din låneansökan.

Dessa krav ställer Merax på dig som låntagare

Dessa krav ställer Merax på dig som låntagare

För vissa privatpersoner känns det lite skrämmande att försöka navigera i den digitala värld av låneprodukter som finns på nätet. Detta gäller inte minst på grund av att det finns många olika faktorer som långivarna tar hänsyn till när de bedömer din låneansökan. Alla långivare har sina egna regler, villkor och krav som de ställer på dig som låntagare. Samtidigt finns det även vissa generella krav som de flesta har gemensamt. Här fokuserar vi dels på dessa och även på de som långivaren Merax har.

5 vanliga krav på låntagare som Merax och andra långivare ställer

Dessa är de vanligaste kraven på låntagare som Merax och andra långivare ställer:

 

 • Ålderskrav. Alla långivare på den svenska lånemarknaden har ålderskravet gemensamt. I de flesta fall är det 18 år som gäller när du vill kunna låna pengar. Detta krav är viktigt då det förhindrar minderåriga personer från att ingå bindande kontrakt.
 • Hemvist. Ett annat krav som många långivare ställer är att du ska ha Sverige som skatterättslig hemvist. Detta innebär att du är folkbokförd på en adress i vårt land. Om så är fallet underlättar detta inte minst vid en eventuell indrivning av en obetald skuld.
 • Personnummer. Långivare kräver vanligtvis också att du har ett svenskt personnummer. Detta för att de ska kunna hålla koll på att du faktiskt är den person som du utger dig för att vara.
 • Bankkonto. Ett annat vanligt krav är att du ska ha ett aktivt bankkonto hos en svensk bank. Detta för att de pengar som du lånar ska kunna föras över till kontot ifråga. Även Merax hör till de långivare som har detta som ett villkor. Du behöver därför ha ett svenskt bankkonto i ditt eget namn för att kunna låna pengar hos dem.
 • Inkomst. De allra flesta långivare vill dessutom se bevis på att du har en stabil inkomst. Detta villkor syftar till att säkerställa att du har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att kunna betala tillbaka lånet. Inte sällan handlar det om att du ska ha en årlig inkomst på 120 000 kr eller mer. Villkoret skyddar dock inte bara långivaren utan även dig själv – du bör inte låna mer pengar än vad du kan betala tillbaka.

Vem bör överväga att ansöka om ett lån utan UC?

Vem bör överväga att ansöka om ett lån utan UC?

Upplysningscentralen (UC) är den dominanta och ledande aktören i Sverige när det kommer till kreditupplysningar. Majoriteten av alla lånebeslut som fattas i vårt land baseras därmed på företagets data. Men alternativa aktörer har på senare dykt upp på denna marknad. Med hjälp av dessa kan långivare idag erbjuda sina kunder lån utan UC. Så vem bör överväga att ansöka om ett sådant lån? Läs vidare för att få svaret!

3 kundgrupper som kan vilja ta ett lån utan UC

Det finns vissa kundgrupper vilka lämpar sig särskilt väl som kandidater för ett lån utan UC. Några exempel på dessa är:

 • Låntagare med flera nyliga kreditupplysningar. När en kreditupplysning görs via Upplysningscentralen sparas informationen om att en sådan har gjorts. Denna information sparas i ett år, så om en annan långivare under denna tid tar en upplysning på dig ser långivaren detta. Så om flera kreditupplysningar har gjorts på dig under en kortare tidsperiod kan detta ha en negativ inverkan på din kreditvärdighet. Därför är långivare med flera nyliga kreditupplysningar den första kundgruppen som vi vill belysa i denna artikel.
 • Låntagare med lägre kreditvärdighet hos UC. Har du en lite lägre kreditvärdighet hos Upplysningscentralen? Det kan finnas flera olika orsaker till att så är fallet. Men genom att ansöka om ett lån utan UC kan du kringgå detta problem. De långivare som tillhandahåller sådana lån samarbetar nämligen med andra kreditupplysningsföretag. Detta innebär att långivaren inte får tillgång till hela den information som lagras i UC:s databas. Detta kan potentiellt sett vara fördelaktigt för dig som låntagare.
 • Låntagare som vill främja konkurrensen på marknaden. Gillar du tanken på marknadsekonomi och föredrar att främja den fria konkurrensen på marknaden? Om så är fallet kan du vilja välja en långivare som inte tar sina kreditupplysningar via Upplysningscentralen. Det faktum att det finns aktörer som samarbetar med alternativa kreditupplysningsföretag främjar nämligen konkurrensen på marknaden. Därmed kan du som låntagare i slutändan erbjudas bättre villkor till följd av den hårda konkurrensen.

Även om det finns många fördelar med att ansöka om ett sådant lån bör du dock tänka igenom beslutet innan du skickar in din ansökan.

Därför bör du refinansiera ditt privatlån

Därför bör du refinansiera ditt privatlån

Refinansiering är ett sätt att minska dina månatliga utgifter och förbättra din ekonomiska situation. Genom att finansiera om ditt lån kan du förhandla om bättre räntor och villkor med din långivare eller byta till en annan långivare. Nedan kommer vi att titta närmare på varför du bör överväga att refinansiera ditt privatlån. Du får också veta vad du behöver veta innan du tar det steget.

Varför bör du refinansiera ditt privatlån?

Det finns flera olika anledningar med att finansiera om ett lån. Dessa är bland annat:

 • Sänka dina månatliga utgifter. En av de främsta fördelarna med att refinansiera privatlån är att du kan sänka dina månatliga utgifter. Genom att förhandla om bättre räntor och villkor med din långivare eller byta till en annan långivare kan du minska kostnaderna för ditt lån. Du kan därmed sänka dina månatliga betalningar.
 • Få bättre räntor och villkor. Genom att refinansiera lånet kan du förhandla om bättre räntor och villkor med din långivare eller byta till en annan långivare. Om du har förbättrat din kreditvärdighet sedan du tog ditt nuvarande lån, kan du också förvänta dig bättre räntor och villkor när du finansierar om ditt lån.
 • Betala av ditt lån snabbare. Genom att sänka räntan på ditt privatlån kan du betala av lånet snabbare. Om du har möjlighet att betala mer varje månad kan du minska löptiden på ditt lån och därmed spara pengar på räntekostnader.

Gör detta före refinansieringen

Innan du tar steget med att refinansiera privatlån så bör du dock veta vissa saker:

 • Din kreditvärdighet. Din kreditvärdighet är en viktig faktor som påverkar dina räntor och villkor när du finansierar om ett lån. Se till att du har koll på din kreditvärdighet innan du börjar processen för att göra detta.
 • Dina låneparametrar. Innan du fortskrider med refinansieringen bör du undersöka vilka låneparametrar som gäller för ditt nuvarande lån. Se till att du vet vilka räntor, avgifter och löptider som gäller för ditt nuvarande lån innan du söker efter en ny långivare.
 • Lånevillkor. Lånevillkor är också viktiga när du refinansierar. Se till att du förstår villkoren och begränsningarna för det nya lånet innan du skriver på några papper.
 • Jämför långivare. Det är också viktigt att jämföra långivare innan du bestämmer dig för refinansiering. Jämför räntor, avgifter, villkor och betalningsalternativ för att hitta den långivare som passar dig och dina behov.

Så hittar du det bästa bokföringsprogrammet 2023

Så hittar du det bästa bokföringsprogrammet 2023

Det finns flera olika mjukvaror som tävlar om att vara det bästa bokföringsprogrammet 2023. Genom att hitta en bra sådan kan du förenkla för ditt företag att hantera bokföringen och förstå hur det faktiskt går rent ekonomiskt. Mindre företag kan ofta välja en standardiserad lösning medan större företag vanligtvis behöver lite mer kundanpassade lösningar. Läs vidare för att få information om vad du bör tänka på när du gör ditt val!

Behöver jag överhuvudtaget ett särskilt program för bokföring?

Ja, det kan vara en bra idé att investera i ett särskilt program för bokföring. Dessa mjukvaror påskyndar nämligen bokföringen genom att förenkla för dig och effektivisera de olika processer som ingår i bokföringsarbetet. Så du kan spara en hel del tid (och i slutändan även pengar) på att använda dig av ett sådant.

Med detta sagt kan du fortfarande behöva använda dig av en ekonomikonsult eller liknande. Detta såvida du inte själv är kunnig inom det här med företagsekonomi och bokföring. Alternativ kan du välja att anställa en ekonomiansvarig om det inte redan finns en sådan på plats. Alldeles oavsett behöver du en ekonomikunnig person knuten till företaget även om du väljer det allra bästa bokföringsprogrammet 2023 som pengar kan köpa.

Det krävs nämligen en grundläggande förståelse för principer och tillvägagångssätt för bokföring även när du använder en sådan här mjukvara. Detta för att du ska kunna försäkra dig om att alla siffror stämmer och att allt har bokförts på rätt sätt. Först då stämmer de ekonomiska rapporter som du sedan kan dra ut ur systemet.

Läs vidare för att få tips på ett par bra mjukvaror som kan vara till din hjälp!

De slåss om att vara det bästa bokföringsprogrammet 2023

Utbudet av digitala system för bokföring är idag väldigt stort. Därför finns det flera olika sådana som slåss om att vara det bästa bokföringsprogrammet 2023. Enligt oss finns det dock ett fåtal som sticker ut från mängden. Dessa är:

 • Bokio
 • Visma eEkonomi.

Så om du verkligen vill välja en av de vassaste mjukvarorna för bokföring är det med andra ord dessa du bör spana in!

Att låna pengar kan ha såväl sina fördelar som nackdelar

Att låna pengar kan ha såväl sina fördelar som nackdelar

Funderar du på att låna pengar för något särskilt ändamål? Om så är fallet har du kanske redan räknat in de lånade pengarna och öronmärkt dem för ett specifikt syfte? Men innan du ansöker om lånet är det viktigt att tänka på att det finns såväl för- som nackdelar med att göra detta. Läs mer om dessa nedan!

För- och nackdelarna med att låna pengar som privatperson

Att låna pengar är ett beslut som alltid är förenat med en kostnad. Det finns dock vissa strategier som är billigare än andra när det kommer till att ta lån. Dessutom är kostnaderna för ett privatlån generellt sett lägre än kostnaderna för att finansiera inköp med ett kreditkort. Till exempel är räntan vanligtvis betydligt lägre om din kreditvärdighet är god. Samtidigt fluktuerar dessutom räntan på kreditkort vanligtvis flertalet gånger under loppet av ett år.

Men det finns samtidigt vissa nackdelar med att låna pengar som konsument. Bland annat kan det vara svårt att amortera på lånet varje månad om du inte har tillräckligt mycket pengar som trillar in på ditt konto.

Sammanfattning av fördelarna och nackdelarna

För att sammanfatta fördelarna och nackdelarna med privatlån ser dessa ut enligt följande:

Fördelar:

 • Du vet hur mycket pengar du ska amortera på lånet varje månad.
 • Räntan är vanligtvis lägre för privatlån än för andra finansieringslösningar.
 • Du kan potentiellt sett låna en hel del pengar (inte sällan omkring en halv miljon kronor).
 • Löptiden för dessa lån varierar generellt sett från ett år och upp till sju år.
 • Du behöver inte alltid ställa en säkerhet för lånet.
 • Pengarna kan användas till det ändamål som du anser vara mest lämpligt.

Nackdelar:

 • Ett privatlån är i vissa hänseenden inte lika flexibelt som ett kreditkort eller en kreditlina.
 • Räntan kan vara hög om din kreditvärdighet är låg eller om du har betalningsanmärkningar.
 • Du kan behöva ställa en säkerhet för lånet för att få låna till en lägre ränta.
 • Kan ta en förhållandevis lång tid att få låneansökan beviljad.
 • Du kan behöva betala en uppläggningsavgift för lånet.

Så innan du skrider till verket bör du noggrant överväga saken.

Vad menas med ”lån med hög beviljandegrad”?

Vad är beviljandegrad och varför skiljer det sig åt mellan olika banker? Vilka erbjuder lån med hög beviljandegrad och vad kostar dessa? Här ges svaren!

Vad är beviljandegrad?

Om en bank får in 10 låneansökningar och beviljar ett enda lån är det en beviljandegrad på 1 av 10. Vanligtvis anges detta i procent vilket alltså i detta fall innebär 10 %. De banker som erbjuder lån med hög beviljandegrad ger alltså ofta positivt svar på de ansökningar som kommer in. Varför det kan variera kraftigt mellan olika banker beror på flera faktorer:

 • Utan betalningsanmärkning – Lägre krav
  Många banker ger ett nekande svar på samtliga låneansökningar som kommer in från personer med betalningsanmärkning. Detta oavsett hur personens övriga ekonomi ser ut. Lån med hög beviljandegrad ges i regel av banker som kan acceptera betalningsanmärkning. Men det innebär även generellt att lägre belopp och högre ränta ges, se kommande punkter.
 • Låga belopp – Lägre krav
  Ju lägre belopp som lånas ut desto lägre risk tar banken. Med ett belopp på enbart 50 000 kronor uppstår en betydligt mindre kreditförlust, om låntagaren inte återbetalar beloppet, än om lånet är på 500 000 kronor.
 • Högre ränta – Lägre krav
  Kreditgivare som ofta godkänner låneansökningar har generellt högre räntenivå än andra kreditgivare. Detta utifrån att de godkänner fler ansökningar men samtidigt behöver ”ta höjd” för kommande kreditförluster. Detta sker via högre räntenivåer.

Vad kännetecknar lån med hög beviljandegrad?

Det som kännetecknar lån med hög beviljandegrad är alltså att banken godkänner betalningsanmärkningar, att lånet är på lägre belopp samt har högre ränta. I korthet innebär detta att dessa lån är dyrare än övriga. Högre ränta är ”priset man får betala” för att flera ansökningar ska godkännas.

FAQ

Vilka banker erbjuder lån med hög beviljandegrad?
Det är ytterst sällan som bankerna officiellt presenterar hur många ansökningar som nekas och hur många som godkänns. Det är däremot alltid lättare att bevilja lån om lånesumman är låg, räntan hög och om betalningsanmärkningar accepteras.

Finns det lån som alltid kan tecknas – oavsett kreditbetyg?
Det enda lån som alltid kan tecknas är pantbankslån. Det spelar ingen roll vilken kreditvärdighet som personen har då någon kreditupplysning inte tas. Däremot måste något värdefullt lämnas in som pant för lånet.

Hur ökar jag chansen att få lån?
Det är primärt kreditvärdigheten som avgör om en bank ger ett positivt eller negativt svar på låneansökan. Kreditvärdigheten kan enkelt kontrolleras via exempelvis UC.

Billån utan säkerhet – Så fungerar det

Vid köp av begagnade bilar är det mycket vanligt att köpen finansieras med billån utan säkerhet. Hur fungerar dessa lån och vad bör man tänka på som låntagare? Här ges svaren.

Vad innebär säkerhet?

För privatpersoner är lån med säkerhet förknippat med bolån. Bostaden används som säkerhet vilket innebär att banken tar över ägandet om låntagaren inte skulle återbetala lånet enligt gällande avtal. Utöver att förlita sig på låntagarens ekonomiska förmåga att betala tillbaka finns alltså en ytterligare säkerhet i egendomen.

Billån med säkerhet innebär därmed att banken tar över bilen om låntagaren inte skulle betala. Det vanligaste är däremot billån utan säkerhet. Därmed finns ingen direkt koppling mellan bil och bank. Skulle låntagaren inte betala tillbaka lånet får banken gå via inkasso eller kronofogden för att kunna få pengarna tillbaka.

Jämföra billån utan säkerhet

Som med allt annat i samhället är det viktigt att jämföra flera alternativ även innan ett lån tecknas. Det skiljer stort mellan räntor och andra villkor så den som jämför kan spara relativt stora summor.

Jämföra via låneförmedlare

Ena vägen är att använda en låneförmedlare. Via deras hemsida fylls en digital låneansökan i varpå den skickas in till låneförmedlaren. De kommer inom någon minut ta en kreditupplysning samt skicka både låneansökan och kopia på kreditupplysningen till 20 – 40 långivare som i sin tur får svara på ansökan. Det är alltså inte låneförmedlaren som ger ut lånet, de förmedlar bara ansökan till många olika långivare. Därefter kan enkel jämförelse ske av räntor, villkor, amorteringstid osv.

Webbplatser

Det finns även en rad olika webbplatser som hjälper privatpersoner att lära sig mer om, och jämföra, billån utan säkerhet. Skillnaden mot låneförmedlare är:

 • Ansökan – Någon förmedling av ansökan till långivare sker inte. Däremot kan besökarna följa länkar till olika långivare och låneförmedlare och där genomföra ansökan.
 • Artiklar – Dessa webbsidor har ofta ett mycket stort antal artiklar kring lån. Det kan handla om allt från hur kreditvärdigheten kan förbättras till hur lägre ränta går att få. Genom att läsa dessa artiklar, och följa råden, kan billån utan säkerhet lättare att förstå och därmed kan även bättre avtal hittas.
 • Ranking – Ofta finns en ranking på olika långivare gällande exempelvis hur lätt det är att få lån, räntenivå och om de har ytterligare specifika fördelar.

Saker att tänka på för att hitta sitt bästa hopbakslån

Ett populärt sätt att få ner sina skulder och göra sin ekonomi mer överskådlig är att baka ihop sina lån till ett samlings- eller hopbakslån. De flesta som har flera lån vet att det är svårt att hålla reda på när inbetalningar av räntor ska in, samt att det blir en betydande månatlig kostnad. Genom att samla ihop lånen till ett hopbakslån kan man få ner räntan, göra inbetalningarna enklare och dessutom förbättra sin ekonomiska status. Nedan finns några tips på hur man kan tänka för att hitta bästa hopbakslån.

Ta med alla lån vid ansökan

Som låntagare är man van att tänka att lån är något negativt för kreditupplysningen och något som kan öka kostnaden för räntan. Därför är ett vanligt misstag att man inte redovisar alla de lån och skulder man har när man ansöker om ett hopbakslån. Detta är synd eftersom ju större lånet blir i slutändan, desto lägre blir ofta räntan. Dessutom kommer de kreditupplysningar som tas endast visa ett lån i stället för flera, vilket verkar positivt för privatekonomin. Många glömmer också bort att det kan finnas flera saker än klassiska lån som kan ingå i ett hopbakslån. Även skulder man har till ett kreditkortsföretag kan ingå i ansökan.

Jämför flera långivare för att hitta bästa hopbakslån

Det bästa tipset för att hitta sitt bästa hopbakslån är att jämföra flera olika långivare. Målet med hopbakslånet är i slutändan att få ner räntan och därmed sina månadskostnader. Genom att jämföra olika aktörer kan man öka chansen att räntan blir så låg som möjligt. Här är det smartast att använda sig av en tjänst som hjälper till att kolla upp flera långivare samtidigt. På så vis kan man få fram lägst ränta och bäst betalningsplan. De tydligaste fördelarna med att jämföra hopbakslån genom en jämförelsetjänst är:

 • Hitta bästa hopbakslånet med lägst ränta
 • Hitta bästa betalningsplanen
 • Endast en kreditupplysning tas vid ansökan
 • Man får hjälp att förstå resultatet

Spara pengar med det bästa hopbakslånet

Det främsta är i slutändan att ett hopbakslån kan göra månadskostnaden lägre och att man får mer pengar. Det gör också ens ekonomi blir mer överskådlig och minskar risken att man missar en inbetalning och får en onödig betalningspåminnelse.