Dessa krav ställer Merax på dig som låntagare

För vissa privatpersoner känns det lite skrämmande att försöka navigera i den digitala värld av låneprodukter som finns på nätet. Detta gäller inte minst på grund av att det finns många olika faktorer som långivarna tar hänsyn till när de bedömer din låneansökan. Alla långivare har sina egna regler, villkor och krav som de ställer på dig som låntagare. Samtidigt finns det även vissa generella krav som de flesta har gemensamt. Här fokuserar vi dels på dessa och även på de som långivaren Merax har.

5 vanliga krav på låntagare som Merax och andra långivare ställer

Dessa är de vanligaste kraven på låntagare som Merax och andra långivare ställer:

 

  • Ålderskrav. Alla långivare på den svenska lånemarknaden har ålderskravet gemensamt. I de flesta fall är det 18 år som gäller när du vill kunna låna pengar. Detta krav är viktigt då det förhindrar minderåriga personer från att ingå bindande kontrakt.
  • Hemvist. Ett annat krav som många långivare ställer är att du ska ha Sverige som skatterättslig hemvist. Detta innebär att du är folkbokförd på en adress i vårt land. Om så är fallet underlättar detta inte minst vid en eventuell indrivning av en obetald skuld.
  • Personnummer. Långivare kräver vanligtvis också att du har ett svenskt personnummer. Detta för att de ska kunna hålla koll på att du faktiskt är den person som du utger dig för att vara.
  • Bankkonto. Ett annat vanligt krav är att du ska ha ett aktivt bankkonto hos en svensk bank. Detta för att de pengar som du lånar ska kunna föras över till kontot ifråga. Även Merax hör till de långivare som har detta som ett villkor. Du behöver därför ha ett svenskt bankkonto i ditt eget namn för att kunna låna pengar hos dem.
  • Inkomst. De allra flesta långivare vill dessutom se bevis på att du har en stabil inkomst. Detta villkor syftar till att säkerställa att du har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att kunna betala tillbaka lånet. Inte sällan handlar det om att du ska ha en årlig inkomst på 120 000 kr eller mer. Villkoret skyddar dock inte bara långivaren utan även dig själv – du bör inte låna mer pengar än vad du kan betala tillbaka.