Finansiering och kortsiktiga lösningar

Factoring är en finansieringsform där ett företag säljer sina fakturor till ett finansbolag för att få likviditet. Det finns två huvudformer av factoring: med och utan regresrätt. Vid factoring utan regresrätt tar finansbolaget över hela kreditrisken från företaget. Det innebär att om kunden inte kan betala sin faktura, så är det finansbolaget och inte det säljande företaget som får ta förlusten. Detta är den tryggaste formen av factoring för företaget, men också den dyraste. Vid factoring med regresrätt delar företaget och finansbolaget på kreditrisken. Om kunden inte kan betala, har finansbolaget rätt att kräva tillbaka pengarna från det säljande företaget. Detta är billigare för företaget, men innebär en större risk.

Fördelar för finansbolag

Det finns flera fördelar för finansbolag som erbjuder factoringtjänster. Factoring kan vara lönsamt eftersom finansbolaget tar ut en avgift eller ränta på de fakturor som köps. Dessutom slipper finansbolaget kreditpröva varje enskild kund, eftersom affären görs med det säljande företaget. Ytterligare en fördel är att finansbolaget får tillgång till information om det säljande företagets kunder och deras betalningsförmåga. Detta kan användas för att bedöma framtida affärer. Factoring fungerar också som en inkörsport för att sälja andra finansiella tjänster till företaget.

Tjänster utöver finansiering

Många finansbolag erbjuder idag fler tjänster inom factoring utöver själva finansieringen. Det kan handla om att sköta fakturering, bevaka förfallna fakturor, påminna kunder och driva in betalningar. Genom att erbjuda ett helhetsgrepp kring ett företags kundfordringar, kan finansbolaget bli en strategisk affärspartner. Det skapar möjlighet till fördjupade kundrelationer och ökad lönsamhet. Utöver detta kan finansbolaget även erbjuda rapportering kring kunders betalningsförmåga.

Factoringbranschen växer

Marknaden för factoring har vuxit de senaste åren, både i Sverige och globalt. Enligt branschorganisationen FCI omsatte den globala marknaden 2 740 miljarder euro under 2021. Det är en ökning med 17 procent jämfört med året innan. I Sverige har marknaden för fakturaköp och factoring fördubblats de senaste 10 åren. Under 2021 uppgick den till drygt 300 miljarder kronor. Factoringbranschens tillväxt drivs på av att allt fler små och medelstora företag upptäcker fördelarna med att få snabb tillgång till likviditet.

Utmaningar med factoring

Även om factoring är en växande marknad så finns det vissa utmaningar för finansbolagen. En är att factoring fortfarande är relativt okänt bland många företag. Det krävs därför ett aktivt informationsarbete för att öka kännedomen om tjänstens fördelar. En annan utmaning är att factoring ibland kan uppfattas som ett sista alternativ när banklån inte är möjliga. Finansbolagen behöver motverka den bilden och lyfta fram factoring som ett strategiskt verktyg i företagens finansieringsmix.

Framtidsutsikter

Mycket talar för att factoringmarknaden kommer att fortsätta växa framöver. Digitaliseringen underlättar processerna och allt fler företag söker smidiga sätt att finansiera sin tillväxt. Även om banklån fortfarande dominerar så ökar andelen företag som kombinerar traditionell utlåning med alternativa finansieringsformer som factoring. Det skapar goda möjligheter för finansbolag att erbjuda konkurrenskraftiga factoringtjänster. Genom att ligga i framkant med effektiva digitala processer och ett gott kundbemötande har finansbolagen inom factoring en ljus framtid. Branschens flexibilitet och förmåga att möta småföretagens behov gör den väl positionerad att dra nytta av marknadens fortsatta expansion.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *