Dessa kundgrupper kan vilja ansöka om lån utan UC

Dessa kundgrupper kan vilja ansöka om lån utan UC

Lån utan UC är ett begrepp som har myntats för att beskriva de låneprodukter där långivaren inte använder Upplysningscentralen vid kreditupplysningen. Dessa har ökat i popularitet de senaste åren i Sverige. Anledningen är enkel: de attraherar en mängd olika kundgrupper av olika skäl. Här belyser vi några av de grupper som kan vara intresserade av att ansöka om ett sådant.

5 kundgrupper som kan vara intresserade av att ta lån utan UC

Några av de kundgrupper som oftare än andra är intresserade att ta lån utan UC är:

 • Kunder med befintliga lån. Individer med ett eller flera befintliga lån kan vara intresserade av att låna pengar utan att Upplysningscentralen kopplas in vid kreditupplysningen. Om du har flera förfrågningar hos UC kan dessa påverka din kreditvärdighet negativt. Att ansöka om lån hos aktörer som använder andra kreditupplysningsföretag kan därmed vara mer fördelaktigt för dig om du stämmer in på denna beskrivning.
 • Personer med betalningsanmärkningar. Lån utan UC kan vara attraktiva för personer med betalningsanmärkningar. Dessa lån kan vara lättare att kvalificera sig för eftersom de ofta tar hänsyn till en större uppsättning kreditdata. Detta snarare än att bara förlita sig på traditionella kreditrapporter.
 • Företagare och frilansare. Företagare och frilansare kan ha oregelbundna inkomster, vilket kan göra det svårt att få traditionella lån. Långivare som inte använder Upplysningscentralen kan vara mer flexibla i sin bedömning av kreditvärdighet och kan därför vara ett bra alternativ för dessa individer.
 • Kunder som värdesätter sekretess. För vissa individer kan sekretess vara en faktor när man väljer en långivare. De lån där andra kreditupplysningsföretag används kan vara mer diskreta eftersom de inte innebär en kreditkontroll via UC, vilken kan ses av andra banker och finansiella institutioner.
 • Yngre låntagare. Yngre låntagare eller de med begränsad kredithistorik kan ha svårt att få godkänt traditionella lån. Vissa långivare som inte använder UC kan använda alternativa metoder för att bedöma kreditvärdighet, vilket kan hjälpa yngre låntagare att få tillgång till de lån de behöver.

Med detta sagt bör du inte fatta beslutet lättvindigt. Du bör alltid försäkra dig om att du kan betala tillbaka de lånade pengarna innan du skickar in din låneansökan.

Dessa krav ställer Merax på dig som låntagare

Dessa krav ställer Merax på dig som låntagare

För vissa privatpersoner känns det lite skrämmande att försöka navigera i den digitala värld av låneprodukter som finns på nätet. Detta gäller inte minst på grund av att det finns många olika faktorer som långivarna tar hänsyn till när de bedömer din låneansökan. Alla långivare har sina egna regler, villkor och krav som de ställer på dig som låntagare. Samtidigt finns det även vissa generella krav som de flesta har gemensamt. Här fokuserar vi dels på dessa och även på de som långivaren Merax har.

5 vanliga krav på låntagare som Merax och andra långivare ställer

Dessa är de vanligaste kraven på låntagare som Merax och andra långivare ställer:

 

 • Ålderskrav. Alla långivare på den svenska lånemarknaden har ålderskravet gemensamt. I de flesta fall är det 18 år som gäller när du vill kunna låna pengar. Detta krav är viktigt då det förhindrar minderåriga personer från att ingå bindande kontrakt.
 • Hemvist. Ett annat krav som många långivare ställer är att du ska ha Sverige som skatterättslig hemvist. Detta innebär att du är folkbokförd på en adress i vårt land. Om så är fallet underlättar detta inte minst vid en eventuell indrivning av en obetald skuld.
 • Personnummer. Långivare kräver vanligtvis också att du har ett svenskt personnummer. Detta för att de ska kunna hålla koll på att du faktiskt är den person som du utger dig för att vara.
 • Bankkonto. Ett annat vanligt krav är att du ska ha ett aktivt bankkonto hos en svensk bank. Detta för att de pengar som du lånar ska kunna föras över till kontot ifråga. Även Merax hör till de långivare som har detta som ett villkor. Du behöver därför ha ett svenskt bankkonto i ditt eget namn för att kunna låna pengar hos dem.
 • Inkomst. De allra flesta långivare vill dessutom se bevis på att du har en stabil inkomst. Detta villkor syftar till att säkerställa att du har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att kunna betala tillbaka lånet. Inte sällan handlar det om att du ska ha en årlig inkomst på 120 000 kr eller mer. Villkoret skyddar dock inte bara långivaren utan även dig själv – du bör inte låna mer pengar än vad du kan betala tillbaka.

Vem bör överväga att ansöka om ett lån utan UC?

Vem bör överväga att ansöka om ett lån utan UC?

Upplysningscentralen (UC) är den dominanta och ledande aktören i Sverige när det kommer till kreditupplysningar. Majoriteten av alla lånebeslut som fattas i vårt land baseras därmed på företagets data. Men alternativa aktörer har på senare dykt upp på denna marknad. Med hjälp av dessa kan långivare idag erbjuda sina kunder lån utan UC. Så vem bör överväga att ansöka om ett sådant lån? Läs vidare för att få svaret!

3 kundgrupper som kan vilja ta ett lån utan UC

Det finns vissa kundgrupper vilka lämpar sig särskilt väl som kandidater för ett lån utan UC. Några exempel på dessa är:

 • Låntagare med flera nyliga kreditupplysningar. När en kreditupplysning görs via Upplysningscentralen sparas informationen om att en sådan har gjorts. Denna information sparas i ett år, så om en annan långivare under denna tid tar en upplysning på dig ser långivaren detta. Så om flera kreditupplysningar har gjorts på dig under en kortare tidsperiod kan detta ha en negativ inverkan på din kreditvärdighet. Därför är långivare med flera nyliga kreditupplysningar den första kundgruppen som vi vill belysa i denna artikel.
 • Låntagare med lägre kreditvärdighet hos UC. Har du en lite lägre kreditvärdighet hos Upplysningscentralen? Det kan finnas flera olika orsaker till att så är fallet. Men genom att ansöka om ett lån utan UC kan du kringgå detta problem. De långivare som tillhandahåller sådana lån samarbetar nämligen med andra kreditupplysningsföretag. Detta innebär att långivaren inte får tillgång till hela den information som lagras i UC:s databas. Detta kan potentiellt sett vara fördelaktigt för dig som låntagare.
 • Låntagare som vill främja konkurrensen på marknaden. Gillar du tanken på marknadsekonomi och föredrar att främja den fria konkurrensen på marknaden? Om så är fallet kan du vilja välja en långivare som inte tar sina kreditupplysningar via Upplysningscentralen. Det faktum att det finns aktörer som samarbetar med alternativa kreditupplysningsföretag främjar nämligen konkurrensen på marknaden. Därmed kan du som låntagare i slutändan erbjudas bättre villkor till följd av den hårda konkurrensen.

Även om det finns många fördelar med att ansöka om ett sådant lån bör du dock tänka igenom beslutet innan du skickar in din ansökan.

Därför bör du refinansiera ditt privatlån

Därför bör du refinansiera ditt privatlån

Refinansiering är ett sätt att minska dina månatliga utgifter och förbättra din ekonomiska situation. Genom att finansiera om ditt lån kan du förhandla om bättre räntor och villkor med din långivare eller byta till en annan långivare. Nedan kommer vi att titta närmare på varför du bör överväga att refinansiera ditt privatlån. Du får också veta vad du behöver veta innan du tar det steget.

Varför bör du refinansiera ditt privatlån?

Det finns flera olika anledningar med att finansiera om ett lån. Dessa är bland annat:

 • Sänka dina månatliga utgifter. En av de främsta fördelarna med att refinansiera privatlån är att du kan sänka dina månatliga utgifter. Genom att förhandla om bättre räntor och villkor med din långivare eller byta till en annan långivare kan du minska kostnaderna för ditt lån. Du kan därmed sänka dina månatliga betalningar.
 • Få bättre räntor och villkor. Genom att refinansiera lånet kan du förhandla om bättre räntor och villkor med din långivare eller byta till en annan långivare. Om du har förbättrat din kreditvärdighet sedan du tog ditt nuvarande lån, kan du också förvänta dig bättre räntor och villkor när du finansierar om ditt lån.
 • Betala av ditt lån snabbare. Genom att sänka räntan på ditt privatlån kan du betala av lånet snabbare. Om du har möjlighet att betala mer varje månad kan du minska löptiden på ditt lån och därmed spara pengar på räntekostnader.

Gör detta före refinansieringen

Innan du tar steget med att refinansiera privatlån så bör du dock veta vissa saker:

 • Din kreditvärdighet. Din kreditvärdighet är en viktig faktor som påverkar dina räntor och villkor när du finansierar om ett lån. Se till att du har koll på din kreditvärdighet innan du börjar processen för att göra detta.
 • Dina låneparametrar. Innan du fortskrider med refinansieringen bör du undersöka vilka låneparametrar som gäller för ditt nuvarande lån. Se till att du vet vilka räntor, avgifter och löptider som gäller för ditt nuvarande lån innan du söker efter en ny långivare.
 • Lånevillkor. Lånevillkor är också viktiga när du refinansierar. Se till att du förstår villkoren och begränsningarna för det nya lånet innan du skriver på några papper.
 • Jämför långivare. Det är också viktigt att jämföra långivare innan du bestämmer dig för refinansiering. Jämför räntor, avgifter, villkor och betalningsalternativ för att hitta den långivare som passar dig och dina behov.

Så hittar du det bästa bokföringsprogrammet 2023

Så hittar du det bästa bokföringsprogrammet 2023

Det finns flera olika mjukvaror som tävlar om att vara det bästa bokföringsprogrammet 2023. Genom att hitta en bra sådan kan du förenkla för ditt företag att hantera bokföringen och förstå hur det faktiskt går rent ekonomiskt. Mindre företag kan ofta välja en standardiserad lösning medan större företag vanligtvis behöver lite mer kundanpassade lösningar. Läs vidare för att få information om vad du bör tänka på när du gör ditt val!

Behöver jag överhuvudtaget ett särskilt program för bokföring?

Ja, det kan vara en bra idé att investera i ett särskilt program för bokföring. Dessa mjukvaror påskyndar nämligen bokföringen genom att förenkla för dig och effektivisera de olika processer som ingår i bokföringsarbetet. Så du kan spara en hel del tid (och i slutändan även pengar) på att använda dig av ett sådant.

Med detta sagt kan du fortfarande behöva använda dig av en ekonomikonsult eller liknande. Detta såvida du inte själv är kunnig inom det här med företagsekonomi och bokföring. Alternativ kan du välja att anställa en ekonomiansvarig om det inte redan finns en sådan på plats. Alldeles oavsett behöver du en ekonomikunnig person knuten till företaget även om du väljer det allra bästa bokföringsprogrammet 2023 som pengar kan köpa.

Det krävs nämligen en grundläggande förståelse för principer och tillvägagångssätt för bokföring även när du använder en sådan här mjukvara. Detta för att du ska kunna försäkra dig om att alla siffror stämmer och att allt har bokförts på rätt sätt. Först då stämmer de ekonomiska rapporter som du sedan kan dra ut ur systemet.

Läs vidare för att få tips på ett par bra mjukvaror som kan vara till din hjälp!

De slåss om att vara det bästa bokföringsprogrammet 2023

Utbudet av digitala system för bokföring är idag väldigt stort. Därför finns det flera olika sådana som slåss om att vara det bästa bokföringsprogrammet 2023. Enligt oss finns det dock ett fåtal som sticker ut från mängden. Dessa är:

 • Bokio
 • Visma eEkonomi.

Så om du verkligen vill välja en av de vassaste mjukvarorna för bokföring är det med andra ord dessa du bör spana in!

Att låna pengar kan ha såväl sina fördelar som nackdelar

Att låna pengar kan ha såväl sina fördelar som nackdelar

Funderar du på att låna pengar för något särskilt ändamål? Om så är fallet har du kanske redan räknat in de lånade pengarna och öronmärkt dem för ett specifikt syfte? Men innan du ansöker om lånet är det viktigt att tänka på att det finns såväl för- som nackdelar med att göra detta. Läs mer om dessa nedan!

För- och nackdelarna med att låna pengar som privatperson

Att låna pengar är ett beslut som alltid är förenat med en kostnad. Det finns dock vissa strategier som är billigare än andra när det kommer till att ta lån. Dessutom är kostnaderna för ett privatlån generellt sett lägre än kostnaderna för att finansiera inköp med ett kreditkort. Till exempel är räntan vanligtvis betydligt lägre om din kreditvärdighet är god. Samtidigt fluktuerar dessutom räntan på kreditkort vanligtvis flertalet gånger under loppet av ett år.

Men det finns samtidigt vissa nackdelar med att låna pengar som konsument. Bland annat kan det vara svårt att amortera på lånet varje månad om du inte har tillräckligt mycket pengar som trillar in på ditt konto.

Sammanfattning av fördelarna och nackdelarna

För att sammanfatta fördelarna och nackdelarna med privatlån ser dessa ut enligt följande:

Fördelar:

 • Du vet hur mycket pengar du ska amortera på lånet varje månad.
 • Räntan är vanligtvis lägre för privatlån än för andra finansieringslösningar.
 • Du kan potentiellt sett låna en hel del pengar (inte sällan omkring en halv miljon kronor).
 • Löptiden för dessa lån varierar generellt sett från ett år och upp till sju år.
 • Du behöver inte alltid ställa en säkerhet för lånet.
 • Pengarna kan användas till det ändamål som du anser vara mest lämpligt.

Nackdelar:

 • Ett privatlån är i vissa hänseenden inte lika flexibelt som ett kreditkort eller en kreditlina.
 • Räntan kan vara hög om din kreditvärdighet är låg eller om du har betalningsanmärkningar.
 • Du kan behöva ställa en säkerhet för lånet för att få låna till en lägre ränta.
 • Kan ta en förhållandevis lång tid att få låneansökan beviljad.
 • Du kan behöva betala en uppläggningsavgift för lånet.

Så innan du skrider till verket bör du noggrant överväga saken.