Rekordinsättning på ditt PPM-konto

Rekordinsättning på ditt PPM-konto

Under maj månad 2016 gjorde Pensionsmyndigheten den hittills högsta insättningen av arvsvinster och fondrabatter till de svenska pensionsspararna. Totalt 6 666 miljoner sattes in på våra PPM-konton i samma veva som 625 miljoner kronor drogs i premiepensionsavgifter. I slutändan ger det en mellanskillnad på drygt 6 miljarder kronor. Fondhandeln blev fördröjd under den tid som denna utbetalning pågick.

Advisor är en fondförvaltare som erbjuder sina kunder PPM-förvaltning, det vill säga aktiv förvaltning av kundens premiepensionskonto. Denna tjänst innebär en gyllene medelväg mellan att inte välja fonder överhuvudtaget och att själv välja PPM-fonder, då den innebär att du väljer en extern part som förvaltar ditt PPM-kapital.

Arvsvinster och rabatterade fondavgifter

De fondbolag som önskar marknadsföra sina fonder på det fondtorg i vilket pensionssparare kan välja mellan olika PPM-fonder avkrävs rabatt på avgifterna av Pensionsmyndigheten. De rabatterade fondavgifterna innebär att pensionsspararna årligen får en inbetalning av de rabatter man fått året dessförinnan. I praktiken går det till på det sättet att Pensionsmyndigheten köper ytterligare fondandelar till de fonder som spararna har valt på sina premiepensionskonton för en summa som motsvarar dessa rabatter.

De sju miljoner sparare som finns i premiepensionssystemet får 2017 totalt 4,1 miljarder i rabatt. Denna stora rabatt gör att de fonder som är valbara i premiepensionssystemet har lägre avgifter än på andra fondtorg. Resultatet av detta är att du som pensionssparare får en högre pension, eftersom fondavgifterna inte äter upp en lika stor del av kakan som de hade gjort utan rabatterna.

Utan rabatter skulle fondavgifterna ligga på i snitt 0,72 procent av det förvaltade kapitalet, men tack vare de rabatterade avgifterna ligger genomsnittet idag på 0,23 procent. 2015 var motsvarande siffra 0,25 procent. De fonder som är valbara på fondtorg utanför premiepensionssystemet har en snittavgift på 1,51 procent utan kapitalviktning. Motsvarande siffra för fonderna på premiepensionens fondtorg är 0,50 procent.

Förutom rabatterade fondavgifter sätts dessutom cirka 2,5 miljarder kronor in på spararnas konton i form av arvsvinster. Arvsvinster är kapital från sparare som under föregående år har avlidit. Dessa pengar fördelas året därpå till de sparare som fortfarande är kvar i systemet.

Handeln skapar nya jobb i Göteborg

Under 2015 genererades cirka 1 000 nya arbetstillfällen inom Göteborgs detaljhandel jämfört med året dessförinnan. Enligt Svenskt Näringsliv är detta en indikation på att handeln är en bransch som är viktig för att skapa jobb i Göteborg och även kommer att vara det framledes.

Handelns utredningsinstitut publicerar årligen statistik, från vilken man kan utläsa att antalet personer som arbetar inom detaljhandeln i Göteborg ökade under 2014 och 2015. År 2014 ska 15 975 personer ha varit anställda i branschen, medan motsvarande siffra för 2015 var 16 934. Dessa siffror bekräftar således att nästan 1 000 nya arbetstillfällen inom detaljhandeln i Göteborg skapades mellan dessa år.

Linda Kroon, som är näringspolitisk expert på branschorganisationen Svensk Handel, menar att denna ökning är positiv, inte minst om man jämför med åren 2013-2014 då antalet anställda inom detaljhandeln i Göteborg låg på en oförändrad nivå. Ökningen av sysselsättningen inom handelsbranschen gynnar tillväxten och ger dessutom bättre förutsättningar för unga människor att få in en fot på arbetsmarknaden genom att arbeta inom handeln.

Detaljhandeln förflyttas till nätet

Detaljhandeln är en av många branscher som för närvarande går igenom stora förändringar. En faktor som påverkar handelsbranschen är digitaliseringen, men även globaliseringen och hållbarhet är två faktorer som har en inverkan. Därför menar Linda Kroon på Svensk Handel att näringslivet i Göteborg måste vara förberett på att konsumtionsvanorna har förändrats och fortsätter att förändras över tid.

Hon menar att kommunen har ett ansvar i att underlätta för etableringen av nya företag inom den lokala handeln, samt att utveckla det utbud av handel som redan finns. Hon hävdar att en satsning på handeln och turismen i Göteborg kommer leda till ett ökat inflöde av handel och besöksnäring i staden, vilket även kan främja andra delar av näringslivet.

De handelsföretag som är verksamma inom näringslivet i Göteborg märker att branschen är under ständig förändring. För att kunna fortsätta på den inslagna vägen och fortsätta skapa tillväxt är det viktigt att företagen ges möjlighet att växa och rekrytera ytterligare personal. Detta är absolut avgörande för att handeln i Göteborg ska kunna fortsätta utvecklas.

Särskilt de företag som är verksamma inom e-handelsbranschen upplever att allt mer av vår shopping idag sker på nätet. 2017 beräknar man att den elektroniska shoppingen står för 13 procent av alla shopping, en siffra som beräknas öka till 36 procent till år 2022. E-handeln ökar snabbare än vad någon har trott, vilket ger handelsbranschen goda möjligheter att fortsätta växa.

Företag inom kontorsstädning i Stockholm

Genom att köpa in städtjänster kan de anställda fokusera på deras arbetsuppgifter på ett tydligare sätt än om de även måste städa och hålla rent på arbetsplatsen. På mindre orter blir det relativt lätt att välja städföretag då utbudet är litet. Har man sedan specifika önskemål är det inte sällan som det enbart är ett eller ett par företag som kan lämna offerter. I Stockholm är däremot utbudet betydligt större och man kan vara mer selektiv i val av städföretag. Bland annat kan man se på följande:

På små orter erbjuds kontorsstädning i stort sett bara på dagtid. Men i Stockholm är det inte svårt att hitta flera företag som specialiserat sig på att nattjobb. Då är allt fint när man kommer till jobbet och städarna behöver aldrig ta hänsyn till de som jobbar på kontoren. Inom företagsstädning är det mycket vanligt att man skriver avtal över en längre period. Det skapar trygghet för bägge parter men samtidigt finns risken att man måste betala för något man plötsligt inte har användning för. Se alltid över bindningstiden och uppsägningstiden och jämför de mot andra bolag.

Helhetslösningar för kontorsstäd

Tack vare det stora kundunderlaget finns det flera städföretag i Stockholm enbart specialiserat sig på kontorsstädning. De är experter på sitt område men kan inte ta andra uppdrag. Är företaget enbart behov av denna tjänst är detta inget problem. Men har man även behov av grovstädning, lokalvård och andra slags städtjänster kan det vara fördelaktigare att välja ett företag med bredare fokus.

Är det bättre med fast pris eller med ”pris per timme”? Det finns fördelar och nackdelar. En del hävdar att städföretag med fastpris alltid har högre marginaler för att ”garantera” sig för större arbetsbelastning än vad man väntat sig. Samtidigt är det en trygghet för kunden att veta att det är exakt samma pris varje månad. Det vanligaste inom städning på kontor och företag i Stockholm är att man har ett fastprisavtal. Men vill man istället ha ett rörligt pris brukar detta gå att förhandla sig till. Detta inte minst på de mindre städföretagen.

Fondförvaltning med bra avkastning

Meningen med ett sparande är att pengarna med tiden ska växa. Att välja den fond som ger mest i avkastning är lättare sagt än gjort men som tur är så kan man enkelt få hjälp med att välja rätt fond. Advisor fondförvaltning har hittills visat bäst avkastning även om det finns ett flertal bolag vars inriktning är PPM. Det finns två huvudtyper av fondförvaltning som kallas aktiv och passiv fondförvaltning. Här får du en enkel beskrivning av båda.
Bara i Sverige finns det extremt många fonder man kan välja bland. Det finns tusentals med fonder som alla har olika hög risk och ger olika mycket i avkastning. När man sparar vill man självklart se till att man får ut så mycket pengar som möjligt när det är dags att ta ut sina sparade slantar. Ta därför hjälp av Advisor fondförvaltning eller någon annan fondförvaltare som jobbar inom pension.

Sparande är självklart inte riskfritt. Att välja att spara i en fond innebär att pengarna både kan öka och minska och det finns en risk att du inte får tillbaka allt du har sparat. Är man inte insatt i hur fondsparande fungerar kan an använda sig av en rådgivare som kan leda dig i den stora fonddjungeln. Rådgivaren kan hjälpa dig att hitta den fond som ger högst avkastning. Tillsammans med rådgivaren hos Advisor bestämmer ni placeringsriktningen och de fonder som du vill investera i.

Aktiv eller passiv fond

Det finns två typer av förvaltning kallade aktiv och passiv förvaltning som båda har sina för- och nackdelar. En aktiv förvaltning innebär att man analyserar företag och den ekonomiska utvecklingen vilket kan ge högre avkastning än marknadsgenomsnittet, index. Detta innebär mer analys och att avgifterna blir högre. Problemet med detta är att man riskerar att avkastningen kan bli lägre än index. Om detta är bra eller dåligt beror helt på vad man själv vågar. Vill man inte riskera för mycket så är en passiv förvaltning det allra bästa valet.

Den passiva förvaltningen har lägre avgifter än den passiva då man bland annat inte behöver lika mycket analys. Den stora nackdelen med en passiv förvaltning är att avkastningen aldrig kan bli högre än indexet samtidigt som man inte kan påverka risknivån själv.

Den stora slutfrågan är alltså vilken typ av förvaltning som ger högst avkastning. Det finns inget enkelt svar på detta då de båda typerna har sina fördelar och nackdelar som gör dem ungefär likvärdiga.

Startupbolag

Startups är ett fenomen som drar allt större publik. De nya finansieringsmetoderna öppnar för möjligheter som tidigare var svåra att hävda. För den som inte startat företag, eller som kanske är nyfiken, finns här åtskillig info att ta del av. Dessutom publiceras kontinuerligt artiklar om verksamheter och nyheter.

Registreringsproceduren för nyföretagare

Hur mycket finns det egentligen man måste tänka på, om man vill starta eget? Ofta får man bilden av att det är en oändlig räcka med punkter som ska avverkas innan man ens befinner sig i början av företagets liv, och kan så att säga börja på allvar.

  • Till att börja med måste man registrera sitt företag och sitt företagsnamn hos bolagsverket. Där kan du även långsiktigt upprätta ett skydd för ditt företagsnamn.
  • Du anmäler din önskan om att få F-skattesedel från Skatteverket. På Skatteverkets webbplats finns fullständig information om hu du går tillväga i alla steg.
  • Du ansöker om skydd för din företagsidé hos Patent- och Registreringsverket. En patentlösning innebär att du skyddar din företagsidé mot kopiering eller plagiat. För att kunna få patent krävs att din affärsidé eller det du uppfunnit/skapat är unikt och/eller innebär en lösning på ett problem som aldrig tidigare existerat.
  • I vissa fall krävs specialtillstånd för att få starta näringsverksamhet. Några exempel på det är om du vill starta en restaurang, eller öppna en läkarmottagning, juristbyrå eller liknande.

Vilken bolagsform är bäst?

Vilka bolagsformer som passar dig bäst, det avgör ingen annan än du själv. De olika bolagsformerna har sina respektive för- och nackdelar. Här presenteras några för- och nackdelar med bolagsformen Enskild Näringsidkare.

  • Detta är den absolut enklaste företagsformen.
  • Som namnet antyder kan företaget enbart ha en formell ägare. Som enskild näringsidkare är du därmed personligt ansvar för företagets skulder och avtal. Detta innebär att om företaget inte skulle gå bra (vilket man förstås alltid är skyldig att ha med i beräkningarna) du skulle hamna i skuld och kronofogden i slutändan skulle behöva bli inblandad, kan kronofogden ha rätt att förfoga över din ekonomi. På det sättet är det en riskabel form av företag, men detta är förstås även beroende på vilken typ av verksamhet du driver eller vill driva. Om du har en mindre tjänsteverksamhet eller liknande, där du inte behöver köpa in en massa material, så kan du undvika de värsta skuldfällorna om företaget inte skulle gå bra.
  • Alla avtal görs juridiskt som ”privat” person, dvs som fysisk person. Företagets organisationsnummer är den enskilde näringsidkarens personnummer, det vill säga ”företagets” personnummer.
  • All vinst som företaget kammar hem beskattas av ägaren (genom F-skatt) och utgör ägarens lön.

Enskilda firmor är vanligt när ens verksamhet är relativt liten. Tänk efter vad som passar just dig och dina behov!