Så fungerar en pantbank online

Så fungerar en pantbank online

De flesta förknippar en pantbank med en butik där saker kan lämnas in för pant varpå ett lån kan tecknas. Men med dagens digitala lösningar går det även att låna via pantbank online. Det fungerar på följande vis:

  • Beställ värdebrev

Börja med att logga in på en pantbank online. För att säkerställa rätt identifiering används generellt Bank-ID alternativt Mobilt Bank-ID. Att skapa konto och logga in är helt gratis. Från detta läge går det sedan att beställa värdebrevet. Det är ett brev som används för att skicka de produkter som ska pantsättas. Även detta kan skickas ut gratis.

  • Skicka in panten

Orsaken till att enbart värdebrev ska användas är att allt som skickas i dessa är försäkrat upp till en viss summa. Det innebär även att pantbanken är säker på att rätt skydd ges för det som skickas in. Är det däremot en ömtålig sak bör inte en pantbank online användas utan istället besök ske till en lokal pantbank.

  • Värdering

När pantbanken har fått produkten genomför de en värdering. Det är denna värdering som ligger till grund för vilken summa som får lånas. I vissa fall avgör det även vilken räntenivå som kommer att erbjudas.

  • Låneerbjudande

Ett låneerbjudande skickas ut där det framgår vad saken värderats till, lånebelopp, ränta och löptid. Om personen tackar ja till erbjudandet betalas pengarna in till angivet konto.

Vad kan belånas via en pantbank online?

Det som främst skiljer mellan en pantbank online och en fysisk butik är vad som kan pantsättas. Går du till en butik kan ”vad som helst” pantsättas som har ett värde och inte är för skrymmande. Men allt kan inte skickas. Därmed kan det finnas tre begränsningar.

Värde

Eftersom en värdepåse behöver skickas uppstår en extrakostnad för pantbanken. Därmed kan de även ha krav på att lån som tecknas online måste vara över en viss summa.

Tyngd och storlek

Värdepåsen har även självklart begränsningar gällande tyngd och storlek. När en pantbank online används är det framförallt ädelstenar, smycken, klockor och liknande som pantsätts. Med andra ord sådant som har ett högt värde utan att vara för stort.

Begränsningar av produkter

Ytterligare en begräsning kan vara att pantbanken har regler för vad som får pantsättas – oavsett hur pantsättningen sker. Det finns exempelvis en pantbank online som enbart godkänner ädelstenar och guld.